Meniu
Jūsų krepšelis

Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės nustato asmens, įsigyjančio programinę įrangą www.softex.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), ir UAB Softex Baltic (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

Pinigų grąžinimas
Daugelis programų esančių el. parduotuvėje www.softex.lt turi bandomąsias 30 dienų versijas, todėl atlikus apmokėjimą, PINIGAI NĖRA GRĄŽINAMI. Prieš perkant programinę įranga, Pirkėjas privalo išmėginti programas ir įsitikinti, kad viskas veikia nepriekaištingai. Kompiuterio techninė specifikacija, turi atitikti minimalius programų gamintojų techninius reikalavimus.
Programos aprašymo Lietuvių kalba, arba programos versijos Lietuvų kalba nebuvimas, nėra priežastis pinigų gražinimui. 


Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas atsisiuntęs ir išbandęs programinės įrangos bandomąją versiją elektroninėje parduotuvėje suformavo prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.


Pirkėjo pareigos ir teisės
Pirkėjas prieš pirkdamas programinę įrangą privalo išbandyti ją ir įsitikinti, kad yra tinkama. Jei programinė įranga netinkama arba Pirkėjas nesutinka su šiomis pirkimo taisyklėmis, Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes. Pirkėjas turi visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


Pardavėjo teisės ir pareigos
Pardavėjas privalo pateikti visą reikalingą informaciją apie programinę įrangą ir pristatyti prekes per nurodytą terminą po visiško už jas apmokėjimo. Pardavėjas privalo laikyti paslaptyje visus Pirkėjo nurodytus asmeninius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją).


Baigiamosios nuostatos
Šios taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Visi nesutarimai yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka.